HomeDoneren

Wil je, net als wij schuldproblemen beperken en voorkomen? 

Samenwerking met andere instanties vinden wij belangrijk. Alleen zo kunnen we daadwerlijke op de lange termijn mensen goed helpen.

Wij streven nadrukkelijk naar kwaliteit in onze hulpverlening, zowel inhoudelijk als sociaal. Alle hulpverleners (maatjes) doorlopen een (betaalde) cursus en diverse e-learning modules. Er zijn intervisiebijeenkomsten en er is een Permanent Educatie Programma.

Onze stichting wordt daarbij al ondersteund door de lokale kerken, de Gemeente Wijk bij Duurstede en enkele landelijke fondsen. Het Bestuur zoekt nadrukkelijk verdere aansluiting bij lokale partijen en bedrijven die direct of indirect belang hebben bij het voorkomen en beperken van mensen met een schuldenproblematiek.

Interesse?

Neem contact op met onze secretaris J. van Ditmarsch, 06-10447146

Wij staan je uiteraard graag te woord!