Selecteer een pagina

Beleidsplan Schuldhulp Wijk bij Duurstede

Inleiding

Schuldhulp Wijk bij Duurstede (verder aan te duiden als SchuldhulpMaatje Wijk bij Duurstede) is gevestigd in Wijk bij Duurstede aan de Zandweg 27-24 3962 EA (Het adres van het secretariaat). Er wordt gewerkt onder de benaming SchuldhulpMaatje en wij zijn aangesloten bij de landelijke Vereniging SchuldhulpMaatje, gevestigd te Leiden, Oude Rijn 44.

Organisatie

SchuldhulpMaatje Wijk bij Duurstede werkt met een bestuur bestaande uit drie personen, twee coördinatoren en op 8 december 2022 met 10 Maatjes. Alle betrokkenen zijn vrijwilliger en ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.

De Maatjes werken en adviseren onder andere minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking en personen die moeilijk of in het geheel niet financieel rond kunnen komen.

De doelstelling om dit te kunnen bereiken is samen te werken met diverse organisaties binnen de gemeente Wijk bij Duurstede, bestaande uit de kernen Langbroek, Cothen en Wijk bij Duurstede.

De bestuursleden worden niet geïnformeerd over de namen van hulpvragers. Met regelmaat komen de Maatjes onder begeleiding van de coördinatoren bij elkaar om geanonimiseerd een casus te bespreken en na afloop van de hulpverlening te evalueren met als doel leermomenten voor een ieder daar uit te halen.

Intake

Wanneer een hulpvrager bekend is geworden bij SchuldhulpMaatje neemt binnen
24 uur één van de coördinatoren met deze hulpvrager contact op en koppelt hem/ haar aan een Maatje, die vervolgens aan de slag gaat met de hulpvrager. Er wordt met regelmaat door de betreffende coördinator contact met het Maatje onderhouden. Dit kan zowel in persoon als telefonisch.

Aannamebeleid met betrekking tot Maatjes

De werving van Maatjes bestaat uit mond op mond reclame en uit het plaatsen van een oproep zich aan te melden binnen de lokale media. Dit zijn de schrijvende
pers, de lokale radio (Regio90) en lokale TV (Regio90 TV).
Op aanmelding volgt er een intakegesprek met een bestuurslid en een coördinator. Wanneer blijkt dat de kandidaat geschikt is wordt er bij de landelijke vereniging
een opleiding geregeld, waarbij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist is. Het optreden als vrijwillige hulpverlener is niet mogelijk zonder een VOG.
Een onderzoek naar referenties alsmede het bevragen van het Register tuchtuitspraken kunnen naar oordeel van het bestuurslid en de coördinator, die het intake gesprek afnamen, ingesteld c,q, uitgevoerd worden.

Wat verwachten wij van onze medewerkers?

Bestuursleden, coördinatoren en Maatjes onthouden zich nadrukkelijk van grensoverschrijdend gedrag. Dat kan bestaan uit het schreeuwen naar elkaar of naar de hulpvrager, seksuele intimidatie en pesten.
Wanneer men niet aan de verwachtingen voldoet, dan neemt het bestuur daarin haar verantwoordelijkheid en dat kan leiden tot het verwijderen van betrokkene uit diens functie ook al is betrokkene bestuurslid.

Vertrouwenspersoon

Op de site van Schuldhulp Wijk bij Duurstede (www.schuldhulpwijkbijduurstede.nl) staat vermeld wie vertrouwenspersoon is. Met deze persoon, die geen onderdeel uit maakt van het bestuur, kan een ieder contact opnemen. Door de vertrouwenspersoon wordt de naam van betrokkene geheim gehouden, tenzij in onderling overleg anders wordt besloten.
Op de site wordt melding gemaakt van de personalia van de vertrouwenspersoon en de wijze waarop deze te bereiken is.